برگشتن خوردن تراکنش‌های بدون کد و شناسه ملی از ۶ اردیبهشت

زمان مطالعه: 2 دقیقه از تاریخ ۶ اردیبهشت، تراکنش‌های بدون کد ملی شخص حقیقی و شناسه ملی شخص حقوقی در «پایا» برگشت می‌خورد. به گزارش ایسنا، سامانه «نهاب» یکی از

ادامه مطلب