محدودیت تراکنش کارت به کارت

قوانین جدید بانک مرکزی در محدودیت تراکنش کارت به کارت [به‌روزرسانی]

زمان مطالعه: 3 دقیقه بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در محدودیت تراکنش کارت به کارت، شبکه بانکی کشور موظف شده است برای تعداد تراکنش‌های واریزی به کارت هر شخص

ادامه مطلب