مدیریت زمان با روش پومودورو | چگونه با تکنیک پومودورو زمان خود را مدیریت کنیم؟

زمان مطالعه: 4 دقیقه تکنیک پومودورو یکی از روش‌های ساده برای مدیریت زمانه که در عین حال که کاملا کاربردیه و نتیجه اون ملموسه، خیلی هم راحته و انجام دادنش

ادامه مطلب